ddmpel.czÚvodní infornace

Dům dětí a mládeže Pelhřimov


Zřizovatel – Město Pelhřimov

   DDM se zařazuje mezi střediska volného času dle vyhlášky MŠMT č.317/2005, zákona č. 563/2004 Sb. Je zařazen do celostátní sítě škol a školských zařízení pod čj. 10789/02-21.
   Výchovně vzdělávací plán uložen u ředitele. Činnost domu dětí a mládeže ( DDM ) se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. Může poskytovat metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.

   Práci DDM Pelhřimov tvoří všechny uvedené oblasti a to ve směru:
 • zájmové, příležitostné a spontánní činnosti
 • pořádání soutěží MŠMT a dal.
 • akce o prázdninách v průběhu škol.roku
 • letní činnost
 • pořádání seminářů, vzdělávacích akcí jak pro děti tak dospělé
 • Při práci DDM využívá jak interní profesionální pracovníky, tak externí vedoucí a další odborné pracovníky , aby veškerá činnost byla po stránce odborné a pedagogické co nejlépe zajištěna. K dispozici má jak vlastní prostory v Pelhřimově ( DDM ul.Legií), tak prostory místních škol. Ve správě má i dvě základny – Chaloupky u N.Rychnova a Hříběcí u H.Cerekve.

  Činnost se řídí celoročním plánem a vzdělávacím programem zařízení. Veškeré dokumenty jsou k dispozici u ředitele DDM.
  Dům dětí a mládeže Pelhřimov je zapojen do projektové činnosti pod názvem "Chceme tu být pro všechny", která je spolufinancovaná Evropskou unií.
  "CHCEME TU BÝT PRO VŠECHNY" pro zobrazení klikni