ddmpel.czPedagogická dokumentace


Pro všechny své činnosti (popř. činnosti na kterých se podílí jako spolupořadatel) má Dům dětí a mládeže Pelhřimov stanovena pravidla a nařízení. Tato pravidla a nařízení jsou pro účastníky, kteří se do této činnosti zapojí závazná. Jejich plné znění je k nahlédnutí u ředitele Domu dětí a mládeže Pelhřimov.

Vnitřní řád DDM Pelhřimov

 • k nahlédnutí (soubor pdf)
 • ke stažení (archiv zip)

 • Dodatek č. 1. Vnitřního řádu DDM Pelhřimov - Ochrana zdraví a bezpečnosti .....

 • k nahlédnutí (soubor pdf)
 • ke stažení (archiv zip)
 • Dodatek č. 2. Vnitřního řádu DDM Pelhřimov (právo použití materiálů pořízených na akcích DDM)

 • k nahlédnutí (soubor pdf)
 • ke stažení (archiv zip)
 • Táborový řád

 • k nahlédnutí (soubor pdf)
 • ke stažení (archiv zip)
 • Ubytovací řád

 • k nahlédnutí (soubor pdf)
 • ke stažení (archiv zip)
 • Výroční zpráva

 • k nahlédnutí (soubor pdf)
 • ke stažení (archiv zip)
 • Rozpis rozpočtu a rozpočtový výhled

 • k nahlédnutí (soubor pdf)