ddmpel.czCENÍK DDM Pelhřimov

Dům dětí a mládeže Pelhřimov, příspěvková org.

 Třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov,  tel: 565 326 411, IČO: 712 35 701

č. účtu: 35 – 194 218 0257/0100, e-mail: ddm@pel.cz

 

CENÍK DDM Pelhřimov

od   1. 5. 2018


Autoprovoz  - v rámci předmětu činnosti, není provozován za účelem zisku

                      1. akce DDM (propagační akce, akce pro volný čas, provoz atd.) - zdarma

                      2. akce FKSP, při organizování akcí rodin s dětmi, letní tábory Domino, jízdy pro zřizovatele

                                = cena  za provozní náklady dle platné vyhlášky

 

Zápisné do ZÚ dle ročních předpisů.

 

 

 

        Pobytové akce základny :

   Chaloupky  ( v rámci hl. činnosti)

           -  školní výlety, dětské organizace................................ 100,- Kč/noc + provozní náklady    

         -  akce dospělí............................................................... 120,- Kč/noc + provozní náklady   

         -  LT DDM členové ZÚ..................................................... 20,- Kč/noc (10,-Kč DDM,10,- Kč Domino) *

            LT DDM ostatní ..........  80,- Kč/noc (40,-Kč DDM,40,- Kč Domino) *

             * el.energie + 800,-Kč odpad /skup.

          - LT ostatní .............................................    80,- Kč/noc + el.energie + 800,-Kč odpad /skup.     

         -  akce DDM pro děti ze ZÚ .........                 40,- Kč/noc +  el.energie

 Provozní náklady = náklady  na elektřinu  + 300,-Kč ( jednorázový popl. pro celou skupinu)

 

    Hříběcí

  -  školní výlety, dětské organizace(výdaje na osobu) ...    110,- Kč/noc + provozní náklady

        -  LT (výdaje na osobu) ..................................................  100,- Kč/noc + provozní náklady

        -  akce DDM  pro děti ze ZÚ ..........................................    40,- Kč/noc +  el.energie

        -  individuální pobyt

            osoba    .....................................................................  150,-  Kč/noc  + provozní náklady                 

            děti do 3 let... .zdarma

 

 Provozní náklady = náklady  na elektřinu  + 300,-Kč ( jednorázový popl. pro celou skupinu)

 

 

        Tř.  Legií

           - Pronájem klubovny ½ dne (4 hod ) ........................... 400,- Kč  / 600,-Kč top.období

        

      Dětské dopravní hřiště

   Pronájem                             ................   200,-Kč/hod

   Pronájem + semafory        ................   250,- Kč/hod

          Kolo  .................................................    30,- Kč /hod

          Koloběžka ........................................     20,- Kč /hod

          Elektrické autíčko .............................    10,- Kč / 5 min

          Šlapací autíčko .................................       5,- Kč/hod

          ( Pro školy a školky možná sleva)

 

                        Ceník je součástí vnitřního předpisu DDM.

 

 

            V Pelhřimově 30.4.2018                                                                                  Bc. Libor Fišar

                                                                                                                                 ředitel DDM