ddmpel.cz 

Linka důvěry

Poskytuje pomoc dětem i dospělým   

v těžkém životním období

 

 

tel. 775 22 33 11

e-mail:  linkaduvery@stred.infozpět