ddmpel.czINFO o akcích

Pro všechny své činnosti (popř. činnosti na kterých se podílí jako spolupořadatel) má Dům dětí a mládeže Pelhřimov stanovena pravidla a nařízení. Tato pravidla a nařízení jsou pro účastníky, kteří se do této činnosti zapojí závazná. Jejich plné znění je k nahlédnutí u ředitele Domu dětí a mládeže Pelhřimov (Výňatky jsou uvedeny pod záložkou - O nás - Pedagogická dokumentace).